Hỗ trợ trực tuyến

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Xương Kiên

0901.375.836

Cẩm Tú

0377.534.299

EVAK

may khuay chim evak

Máy khuấy chìm Evak EM 5.10 1HP

Giá: 22.080.000 VNĐ

may khuay chim evak

Máy khuấy chìm Evak EM 5.20 2HP

Giá: 24.150.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Xương Kiên

0901.375.836

Cẩm Tú

0377.534.299