Hỗ trợ trực tuyến

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Xương Kiên

0901.375.836

Cẩm Tú

0377.534.299

Phụ Kiện Máy Bơm THT

cong tac ap luc tht ps copy

Công tắc áp lực THT PS02

Giá: 157.000 VNĐ

cong tac ap luc tht ps copy

Công tắc áp lực THT PS03

Giá: 86.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Bình đứng THT 2 VT

Giá: 215.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Bình đứng THT 4 VT

Giá: 272.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Bình đứng THT 8 VT

Giá: 329.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Bình đứng THT 18 VT

Giá: 372.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Bình đứng THT 24 SF

Giá: 472.000 VNĐ

binh nam tht cl copy

Bình nằm THT 24 CL

Giá: 529.000 VNĐ

binh nam inox tht cl copy

Bình nằm THT 24 CL (S/S) inox

Giá: 1.216.000 VNĐ

binh dung tht vt copy

Bình đứng THT 50 VT

Giá: 1.988.000 VNĐ

binh dung tht vt copy

Bình đứng THT 80 VT

Giá: 2.603.000 VNĐ

binh dung tht vt copy

Bình đứng THT 100 VT

Giá: 3.518.000 VNĐ

binh dung tht vt copy

Bình đứng THT 200 VT

Giá: 7.043.000 VNĐ

binh dung tht vt copy

Bình đứng THT 300 VT

Giá: 8.566.000 VNĐ

binh dung tht vt copy

Bình đứng THT 500 VT

Giá: 19.928.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Ruột bình THT 4 lít

Giá: 129.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Ruột bình THT 8 lít

Giá: 129.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Ruột bình THT 18 lít

Giá: 157.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Ruột bình THT 24 lít

Giá: 157.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Ruột bình THT 50 lít

Giá: 915.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Ruột bình THT 80 lít

Giá: 1.687.000 VNĐ

binh tich ap tht vt

Ruột bình THT 100 lít

Giá: 1.687.000 VNĐ

rac co 5 nga tht copy

Rắc co THT 5 ngả

Giá: 172.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Xương Kiên

0901.375.836

Cẩm Tú

0377.534.299