Hỗ trợ trực tuyến

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Xương Kiên

0901.375.836

Cẩm Tú

0377.534.299

Máy Khuấy Chìm EVAK

may khuay chim evak

Máy khuấy chìm Evak EM 5.10 1HP

Giá: 22.080.000 VNĐ

may khuay chim evak

Máy khuấy chìm Evak EM 5.20 2HP

Giá: 24.150.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Xương Kiên

0901.375.836

Cẩm Tú

0377.534.299