Hỗ trợ trực tuyến

Thanh Thúy

0902.381.922

Xương Kiên

0901.375.836

MÁY BƠM NƯỚC TƯỚI TIÊU

Máy bơm nước tưới tiêu là thiết bị rất quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp, dóng vai trò cung cấp nước cho cay trồng trong thời điểm khô hạn.

Máy bơm nước tưới tiêu là loại bơm chuyên dụng được dùng nhiều trong nông nghiệp, cung cấp nước cho ddooffng ruộng, chăn nuôi gia súc, vườn cây công nghiệp,... Máy bơm nước tưới tiêu có thể hoạt động thường xuyên và liên tục, đặc biệt máy có thể đẩy xa tốt và lưu lượng nhiều. Hỗ trợ trực tuyến

Thanh Thúy

0902.381.922

Xương Kiên

0901.375.836