Hỗ trợ trực tuyến

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Xương Kiên

0901.375.836

Cẩm Tú

0377.534.299

Bình Tích Áp

binh tich ap maxivarem ls

Bình áp lực Maxivarem LS 60L

Giá: 2.531.620 VNĐ

binh tich ap maxivarem ls

Bình áp lực Maxivarem LS 100L

Giá: 4.367.740 VNĐ

binh tich ap maxivarem ls

Bình áp lực Maxivarem LS 200L

Giá: 7.469.670 VNĐ

binh tich ap maxivarem ls

Bình áp lực Maxivarem LS 300L

Giá: 9.495.180 VNĐ

binh tich ap maxivarem ls

Bình áp lực Maxivarem LS 500L

Giá: 14.970.370 VNĐ

binh tich ap maxivarem ls

Bình áp lực Maxivarem LS 750L

Giá: 28.833.290 VNĐ

binh tich ap maxivarem ls

Bình áp lực Maxivarem LS 1000L

Giá: 47.508.000 VNĐ

binh tich ap maxivarem ls

Bình áp lực Maxivarem LS 1500L

Giá: 63.301.200 VNĐ

binh tich ap maxivarem ls

Bình áp lực Maxivarem LS 2000L

Giá: 129.767.460 VNĐ

binh tich ap plusvarem ce

Bình áp lực Plusvarem CE 50L

Giá: 4.747.590 VNĐ

binh tich ap plusvarem ce

Bình áp lực Plusvarem CE 100L

Giá: 7.912.650 VNĐ

binh tich ap plusvarem ce

Bình áp lực Plusvarem CE 200L

Giá: 13.480.070 VNĐ

binh tich ap plusvarem ce

Bình áp lực Plusvarem CE 300L

Giá: 16.426.640 VNĐ

binh tich ap plusvarem ce

Bình áp lực Plusvarem CE 500L

Giá: 26.649.420 VNĐ

binh tich ap plusvarem ce

Bình áp lực Plusvarem CE 750L

Giá: 34.815.660 VNĐ

binh tich ap plusvarem ce

Bình áp lực Plusvarem CE 1000L

Giá: 56.971.080 VNĐ

Bình Tích Áp  là một bình chứa làm việc trên nguyên tắc nén áp suất, dùng để tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thủy lực khi cần thiết.

Bình tích áp là cơ cấu dùng trong các hệ truyền dẫn thủy lực để điều hòa năng lượng thông qua áp suất và lưu lượng của chất lỏng làm việc. Máy có chức năng  ổn định áp suất hệ thủy lực, bảo vệ máy bơm khỏi các sự cố, tăng tuổi thọ máy bơm, giảm xuất hiện va đập thủy lực khi ngắt tải.
 


 Hỗ trợ trực tuyến

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Xương Kiên

0901.375.836

Cẩm Tú

0377.534.299