Hỗ trợ trực tuyến

Thanh Loan

0907.6699.16 - 08 6264 2996

Ánh Ngọc

0931.345.266 - 08.6264.3020

Diễm Thúy

096.323.1030 - 028.6264.3090

MỸ TRÂN

0902.687.265-028.6264.3098

TSURUMI

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-50

Giá: 23.800.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-65

Giá: 25.000.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-80

Giá: 37.070.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-100

Giá: 41.880.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-125

Giá: 62.110.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-150

Giá: 97.840.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi TSR2-200

Giá: 159.170.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi RSR-50

Giá: 42.890.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi RSR-65

Giá: 46.140.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi RSR-80

Giá: 61.060.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi RSR-100

Giá: 75.610.000 VNĐ

may thoi khi rsr

Máy thổi khí Tsurumi RSR-125

Giá: 110.400.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Thanh Loan

0907.6699.16 - 08 6264 2996

Ánh Ngọc

0931.345.266 - 08.6264.3020

Diễm Thúy

096.323.1030 - 028.6264.3090

MỸ TRÂN

0902.687.265-028.6264.3098